Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu Internetowego www.gigwi.pl
prowadzonego przez 4KIDZ SP. Z O. O. w Szczecinie

W trakcie korzystania ze strony internetowej www.gigwi.pl oraz Sklepu Internetowego, Klienci i użytkownicy mogą przekazywać 4KIDZ Polska swoje dane osobowe, w związku z czym została opracowana niniejsza Polityka prywatności, określająca zasady przetwarzania danych osobowych.

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest 4KIDZ Polska SP. Z O.O. w Szczecinie, adres: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000657212, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł, NIP: 8513202629, REGON: 36630413300000, tel. 91 4 626 212, adres e mail: kontakt@gigwi.pl, (zwany dalej: Administratorem lub 4KIDZ Polska).
 2. Celem wprowadzenia Polityki Prywatności jest zapewnienie zgodności działania 4KIDZ sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).
 3. Wszystkie słowa i określenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej www.gigwi.pl.

§2
Cele i podstawa przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Zamówień w Sklepie Internetowym, obsługi reklamacji, świadczenia usług drogą elektroniczną – rejestracji i obsługi Konta Klienta w Sklepie Internetowym, kontaktów Klientów poprzez formularz kontaktowy, marketingu bezpośredniego usług i produktów oferowanych przez 4KIDZ Polska oraz przesyłania newslettera.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.gigwi.pl i Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celach:
 3. zawarcia oraz realizacji Umów Sprzedaży, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, udzielania odpowiedzi na pytania Klientów, kontaktowania się z Klientami, wystawiania na ich rzecz faktur i rachunków, rejestracji indywidualnych Kont Klientów, świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.gigwi.pl, w tym udostępnienia treści na stronie internetowej – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z Klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
 4. analitycznych i statystycznych w celu badania potrzeb klientów i ich satysfakcji, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i poprawy jakości świadczonych usług – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
 5. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
 6. windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
 7. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);
 8. wywiązania się z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Administratora przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c) RODO).
 9. Niezbędnym elementem procedury Rejestracji, złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji Konta Klienta, składania Zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji Konta Klienta, złożenia Zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

§3
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania/obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane – będą przechowywane do czasu wycofania przez nią zgody.

§4
Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do wykonania umowy, mogą być również osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych: pracownicy i współpracownicy; firma kurierska obsługująca przesyłki, firma obsługująca płatności za Zamówienia; firma świadcząca usługi informatyczne na rzecz Administratora, dostawcy usług IT oraz innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora, firma księgowa, kancelaria prawna.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 3. Administrator ma prawo udostępniać przetwarzane dane osobowe oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

§5
Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1. Klientowi i użytkownikowi strony internetowej przysługuje prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres Administratora bądź adres poczty elektronicznej kontakt@shop4kidz.pl.
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@shop4kidz.pl.

§6
Dane osobowe gromadzone przez Administratora

Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

 1. w przypadku osób korzystających ze strony internetowej www.gigwi.pl, adres IP, identyfikator użytkownika, informacje o urządzeniach i przeglądarce, z których następuje dostęp, informacje gromadzone za pomocą plików cookies (w szczególności dane oraz informacje o zdarzeniach takich jak np. odwiedzenia stron produktowych, kliknięcia w produkt, kupno produktu, dodanie do koszyka, dodanie do schowka, dodanie recenzji) i zamówieniach zapisane w logach systemowych;
 2. w przypadku dokonania Zamówień bez użycia zarejestrowanego Konta Klienta: nazwisko i imię, opcjonalnie nazwa firmy przedsiębiorcy, opcjonalnie numer NIP adres zamieszkania i dostawy, adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu, w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT – dane do jej wystawienia;
 3. w przypadku rejestracji Konta Klienta: nazwisko i imię, adres zamieszkania i dostawy, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT – dane do jej wystawienia;
 4. w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – nazwisko i imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 5. w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji w celach marketingowych usług i produktów oferowanych przez 4KIDZ Polska – adres poczty elektronicznej;
 6. w przypadku zapisania się do Newslettera – adres poczty elektronicznej.

§7
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.

§8
Pliki cookies

 1. 4KIDZ Polska w ramach strony internetowej, na której prowadzony jest Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies.
 2. „Cookies” są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej Administratora zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz 4KIDZ Polska w celu optymalizacji działań.
 6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 8. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

§9
Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności.

Darmowa dostawa Dla zamówień powyżej 100 zł
Wysyłka w 24h dostawy realizuje Furgornetka.pl
Renomowana marka Gigwi znana na całym świecie
Najlepszy wybór dla Twojego pupila
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności